Slovník e-shopaře

Slovník e-shopaře se může hodit nejen začínajícím e-shopařům, ale i těm trochu pokročilým. Najdete zde slovní zkratky a pojmy, se kterými se v online světě a při provozování eshopu můžete setkávat. Snažila jsem se vše vysvětlit stručně, krátce a hlavně srozumitelně i pro úplné laiky. 

A/B testování je metoda, při které se porovnává výkon dvou různých variant reklam, aplikací, webových stránek atd.
Ad Block doplněk internetového prohlížeče, který napomáhá skrytí nebo filtrování reklam 
Affiliate marketing je tkzv. partnerský nebo provizní systém. Prakticky to funguje tak, že určitý web / stránka doporučuje např. vaše produkty nebo služby (zobrazují banner, nebo text s odkazem, který je měřitelný) a za to si od vás berou provizi z prodeje. 
AIDA je marketingový model účinné reklamy, je složen ze slov - Attention (vyvolání pozornosti), Interest ( vyvolání zájmu o produkt) Desiere (touha po produktu) Action (výzva k akci - nákupu)
B2B obchodní vztah mezi velkoobchodními partnery - business to business
B2C obchodní vztah mezi velkoobchodem a koncovým zákazníkem - business to customer
Backend administrace - část webu / e-shopu neviditelná pro běžného uživatele - opakem je Frontend
Banner reklamní formát - většinou je to grafický prvek - obdélník nebo čtverec obsahující obrázek a text
Blog webová prezentace jedince, firmy nebo e-shopu, formou psaných článků, kde se píše o zajímavých tématech, produktů, službách atd.
Bounce Rate  udává tkzv. míru okamžitého opuštění webu
Captcha (reCaptcha) kód, který se zadává např. před odesláním formuláře - eliminuje člověka od robota. Opisuje se deformovaný kód, který robot opsat neumí.
Brand pod tento pojem spadá označení značky, výrobce, služby, ale i grafické zpracování jako je třeba logo. Budujte si svůj brand, znamená, dostaňte se do podvědomí uživatelů, zákazníků, klientů, aby si vás zapamatovali. 
Cookies krátké textové soubory, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Od 1.1.2022 vstoupila v platnost cookie lišta, kde si může uživatel zvolit, co a jak může daná webová stránka sledovat. 
Copywriter specialista, který se zabývá psaním srozumitelných, zajímavých ale hlavně obchodně úspěšných textů, sloganů a názvů. Měl by znát základy SEO a používat klíčová slova.
CrossSale v eshopu známá také jako související zboží doporučované u produktů nebo v košíku
Cross-selling motivování zákazníka k většímu nákupu - nabídka souvisejícího zboží se zbožím, které chce zakoupit
CTR tato zkratka se používá u reklam - vyjadřuje celkovou míra prokliku v % (poměr mezi počtem kliknutí na reklamu a celkovým počtem zobrazení reklamy. Vzorec: CTR = počet prokliků / počet zobrazení * 100
Doména je unikátní adresa použitá v internetovém prostředí. Může mít různou koncovku, např. domena.cz, domena.com, domena.sk atd.  Výběr doménové adresy (jména) je velmi důležitý a měl by být zvolen s rozmyslem.
Dropshipping způsob prodeje zboží na internetu. Funguje tak, že vy provozujete eshop, ale produkty nemáte fyzicky na svém skladě, nýbrž na skladě dodavatele. Ten je za vás i odesílá zákazníkům. 
EET  je zkratka pro elektronickou evidenci tržeb, která nařizuje podnikatelům v případě že používají hotovostní platby (ale i platby kartou na terminále, platby stravenkami, šeky atd.), elektronicky odesílat tyto transakce. EET má za cíl snížit tak daňové úniky. 
E-commerce je tkzv. elektronické obchodování nebo také obchodování přes internet 
E-shop se česky nazývá elektronický obchod - umožňuje nákup přes internet
E-mail elektronická poštovní schránka, nebo také emailová adresa
E-mail marketing zasílání reklamních sdělení do emailových schránek na konkrétní emailové adresy. V dnešní době by měl vlastník emailové adresy udělit k  zasílání reklamních sdělení souhlas. Tato forma marketingu je snadno měřitelná a testovatelná.
Favicon je malá ikonka o velikosti 16x16 px nebo 32x32 px umístěná např. v záložkách na webovém prohlížeči nebo na začátku adresního řádku.
Frontend viditelná část webu / e-shopu, kterou vidí běžný uživatel - opakem je Backend (administrace webu)
FTP laicky řečeno (f-týpko) protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. Laicky - nahrajete na ftýpko soubor a pak na něj můžete odkazovat na webu - uživatel si tak jednoduše může tento soubor stáhnout do svého počítače.
Fulltextové vyhledávání

je vlastně vyhledávání obsahu, na základě zadání nějakého slova nebo slovního spojení. Na zadaný dotaz se vám tak zobrazí nejrelevantnější obsah, který takové slovo obsahuje. V případě fultextového vyhledávání na internetu se vám zobrazí webové stránky s odkazem na obsah, který je pro klíčové slovo nejrelevantnější.

Feed, Xml feed, produktový feed

V e-shopařském světě se jako feed nazývá soubor dat s informacemi o zboží. Obsahuje např. název produktu, cenu, popisek, cenu, barvu, velikost a další parametry. Dále obsahuje i cenu dopravy, dostupnost atd. Takový feed se používá pro reklamní systémy, které pak díky němu mohou zobrazovat vaše produkty a informace o produktech. Existuje i tkzv. dodavatelský feed, který můžete poskytnout vašemu obchodnímu společníkovi, který si tak snadno může stáhnout informace o vašich produktech do svého eshopu a nemusí produkty zadávat ručně.

GDPR

je tzv. ochrana osobních údajů a nakládání s nimi ve prospěch uživatele. Záměr je, aby měl uživatel větší kontrolu nad tím, jak je nakládáno s jejich daty. Ruku v ruce s GDPR od 1.1.2022 vstoupila v platnost cookie lišta, kde si může uživatel zvolit, co a jak může daná webová stránka sledovat. 

Google AdSense služba, která může pomoci vydělávat majitelům web. stránek tak, že na své stránky umístí prostor pro reklamy goole a v případě že na takovou reklamu klikne uživatel, který stránky navštíví, vlastník (provozovatel) webu tak získá provizi. 
Google Ads (dříve také google Adwords) je systém na zobrazování tkzv. PPC reklamy - tedy reklamy, u kterých platíte až za reálná kliknutí na takovou reklamu. Reklama je dobře měřitelná, efektivní a pro e-shopy velice konverzní. Podrobnější popis jak si vytvořit a nastavit PPC naleznete ZDE.
Google Analytics výborný analyticský nástroj zdarma, který shromažďuje velké množství dat pro následné vyhodnocování návštěvnosti, konverzí a chování uživatelů na vašem webu. Tento nástroj by měl používat každý e-shopař.
Google Nákupy srovnávač zboží od společnosti google, kde můžete nabízet vaše zboží. Zobrazuje se produktová fotka, název a cena. Abyste mohli přes Google nákupy prezentovat vaše produkty, potřebujete nástroj Google merchant center a inzertní nástroj Google Ads.
Google Merchant Center nástroj od Google, který potřebujete pro inzerování produktů v google nákupech. Ve službě je potřeba propojit tkzv. feed s produkty a propojit službu Gogole Ads pro zobrazování produktů. 
Google Search Console nástroj na sledování webu ve výsledcích vyhledávání na Google a možnosti řešení a odstraňování problémů. Tato služba vám umožňuje pozorovat to, jak vás google vnímá i vidí váš web, jestli prochází a indexuje stránky, jestli jsou stránky čitelné, responzivní atd.
Google Tag Manager (GTM)  je nástroj, který umožňuje na web umístit prostřednictvím svého rozhraní nejrůznější měřící a analytické kódy. Funguje to tak, že na své stránky webu vložíte kód GTM a do rozhraní GTM pak budete vkládat měřící kódy.
Homepage je označení pro hlavní nebo také úvodní stránku webu / e-shopu. 
Hosting je laicky řečeno pronájem prostoru (webového serveru) kam můžete ukládat nejrůznější soubory a aplikace. Např. abyste si mohly vytvořit web na wordpressu, budete potřebovat hosting, kam umístíte tento redakční systém (v souboru zip) a v něm si poté vytvoříte web / e-shop. Za hosting budete platit nejčastěji roční pronájem, který závisí na velikosti potřebného prostoru webového serveru.
HTML je název značkovacího jazyka, používaného pro tvorbu webových stránek. Html soubor se skládá ze značek, tkzv. tagů.
HTTP / HTTPS síťový protogol, který chrání spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem, z nichž se již doporučuje používat jen HTTPS, který zabezpečuje a šifruje přenášená data. Najdete jej v adresním řádku, před vaší doménou.
Imprese vyjadřuje počet zobrazení - např. reklamy, banneru - (pozor nevyjadřuje ani shlédnutí, ani proklik)
IP adresa je číslo, které určuje jedinečnou adresu počítače v internetu. Vaše číslo IP adresy si můžete snadno zobrazit zde 
Indexace je proces, při kterém robot vyhledávače navštíví vaše webové stránky, a zaindexuje (uloží) stránky do své databáze. Pozor, nedochází k tomu ale ihned po spuštění webu / e-shopu. Může tomu napomoci vložení tkz. sitemapy do nástroje Google Search Console (pro Seznam slouží nástroj Seznam webmaster).
Klíčové slovo je takové slovo, které se v textu nebo na stránce udává nejčastěji. Klíčová slova jsou důležitá hlavně z při SEO strategii a jsou důležitá pro vyhledávače. Pokud je stránka dobře optimalizována na dané klíčové slovo, pak ji vyhledávač, ale i uživatel lépe najde, protože ji vyhledávač upřednostní a zařadí mezi relevantní výsledky, pokud někdo takové klíčové slovo zadá při vyhledávání.
Konverze je akce uživatele, která vede ke splnění cíle stránky - konverzí může být nejen obejdnávka, ale i třeba vyplnění formuláře, stažení souboru, registrace zákazníka atd.
Konverzní poměr vyjadřuje % průměrný počet konverzí na interakci s reklamou. V případě e-shopu jsou to například návštěvníci kteří klikli na reklamu a kteří provedli nákup.  Vzorec:  KP(%) =  počet konverzí / počet interakcí s reklamou * 100  (Př. získáte 50 objednávek z 1000 kliknutí na reklamu, bude KP 5%.) Čím je % vyšší, tím je konverzní poměr lepší.
Landing page je jedinečná stránka na webu, přizpůsobena ke konverzní akci - např. ke stažení e-booku, nebo k registraci na událost. Označuje se také jako tzv. přistávací stránka. 
LinkBuilding je pojem pro budování zpětných odkazů, vedoucí ke zvýšení návštěvnosti a také ke zlepšení pozic ve vyhledávání. Zpětné odkazy mohou být interní a externí. Interním se říká prolinkování na webu, jsou to odkazy které vedou z jedné stránky webu na jinou stránku stejného webu. Externí odkazy je dobré umisťovat na relevantní weby a toto umístění si dobře rozmyslet.
Long tail slova jsou více konkrétní klíčová slova a fráze, které jsou méně hledatelná, ale když už jsou hledaná, pak vedou k větší možnosti provést požadovanou konverzi. 
Marketplace je místo na Facebooku, kde můžete prodávat či inzerovat vaše produkty.
Microsite je web menšího rozsahu, zaměřený na propagaci konkrétního produktu nebo služby, u něhož chcete vyzdvihnout přednosti a poskytnout co nejvíce informací. Může sloužit jak vstupní stránka reklamních kampaní. U microsite můžete využít další doménu a použít ji tak jako další prodejní kanál. Lze tak zvýšit viditelnost vaší firmy či značky.
Newsletter informační email, nejčastěji zasílaný v pravidelných intervalech, který by měl být zasílaný pouze po odsouhlasení. Newsletter může obsahovat informace o novinkách, ale může obsahovat i nějaké tipy, radi či návody a případové studie či průzkumy. Ze zasílání newsletteru by měl mít koncový uživatel vždy možnost odhlásit se.
Off-page a On-page faktory tyto termíny se používají v oblasti internetového marketingu a ovlivňují to, jak vyhledávače hodnotí dané webové stránky. On-page faktory se nacházejí na dané webové stránce a hlavními faktry jsou - obsah stránek, meta tagy (title, description) a url adresa. Off-page označují faktory, které se nachází mimo webovou stránku a patří mezi ně především zpětné odkazy a tkzv. linkbuilding.
Open rate je hodnota, která udává počet uživatelů, kteří si otevřeli zprávu z newsletteru (z emailové kampaně) a udává se v %. Počítá se ze skutečně doručených emailů.
Open source (OSS) je tzv. otevřený software s otevřeným zdrojovým kódem, který může kdokoliv libovolně upravovat nebo měnit. Na systémech Open source se dají stavit webové stránky i e-shopová řešení. Každopádně k tomu budete potřebovat programátorské znalosti.
PageRank udává hodnocení každé jedné stránky webu. Je to vlastně matematický vzorec díky němuž se posuzuje stránka z pohledu její relevantnosti, návštěvnosti, odkazujících zpětných odkazů atd. 
Personalizace e-shopu je marketingový nástroj, který přizpůsobuje web / e-shop konkrétnímu uživateli. Př. ukazujemu takové produkty, o které by měl mít zájem je zakoupit. Jak to funguje? Nástroj pracuje na základě nasbíraných dat z předchozích návštěv webu.
Phishing podvodná technika, sloužící k získávání citlivých údajů od uživatele. Útočník se vydává za důvěryhodnou osobu nebo stránku a rozesílá emailových zprávy nebo zprávy do messengeru, whatsapp atd., které vyzívají k zadání osobních údajů.
PNO ukazatel, který nám sděluje podíl nákladů na reklamu. Je to metrika, která stejně jako ROAS měří jestli vám prostředky vložené do reklamy pomohli k výdělku, nebo ne. Vzorec: PNO = cena (náklady za reklamu) / trřby * 100. Jaké je ale správné PNO nelze stanovit, záleží to především na tom, jakou marži máte na propagovaném produktu 
Pop-up okno jinak řečeno také "vyskakovací okno" - je to vyskakovací sdělení, které se objeví na stránce před tím, než na stránku vstoupíte - Příklad - než se dostanete na e-shop, musíte ve vyskakovacím okně odsouhlasit, že je vám 18 let - to používají eshopy, které např. prodávají alkohol. V pop-up okně ale můžete zobrazovat ale i reklamy atd.
PPC je reklama na internetu, kde se platí až za proklik. Mezi nejznámější systémy patří v Česku Google Ads a Sklik. 
Proklik je kliknutí na odkaz, který uživatele zavede na cílovou stránku. Může být buď v textové nebo bannerové formě.
Remarketing, Retargeting je totožné slovo (remarketing se používá u reklam v Google Ads a FB a retargeting používá český Sklik). Jedná se o reklamu, která znovu oslovuje uživatele, kteří se již na vašem webu/ e-shopu pohybovali, ale např. neuskutečnili konverzi. Touto reklamou se jim připomínáte. A jak tyto uživatele získat? Na svůj web nasadíte remarketingový měřící kód, který bude data o uživateli sbírat. Dynamický remarketing dokonce ukazuje uživateli konkrétní výrobky, které si prohlížel. Remarketingové bannery či texty se pak zobrazují napříč internetem na nejrůznějších webových stránkách.
ROI ukazatel návratnosti investic, který se udává zpravidla v % a vyjadřuje buď zisk nebo ztrátu. Je tedy jedním z ukazatelů úspěšnosti podnikání. Vzorec:  ROI (%) = čistý zisk(zisk - investice) / investice * 100. Pokud vyjde výsledek nad 100 %, znamená to, že vám ROI vyšla pozitivně a vyděláváte. Prodej napínáků se vám tedy vyplácí. Pokud ROI vyjde pod 100 %, znamená to, že vám to ekonomicky nevychází a jste ve ztrátě.
ROAS ukazatel návratnosti vložených prostředků do reklamy, používá se pro vyhodnocování výkonnostních kampaní. ROAS (%) = tržby z reklamy / náklady na reklamu. Pokud je ROAS 100 %, znamená to, že jste vydělali přesně to, co jste do reklamy vložili. Tedy, že jste na nule. Pokud je ROAS dokonce nižší než 100 %, je reklama ztrátová. Nad 100 % to pořád neznamená, že jste v zisku, alespoň pokud nemáte 100% marži. Znamená to jen, že tržby byly vyšší než náklady.
SEO SEO znamená „Search Engine Optimization“ – neboli přeloženo do češtiny „optimalizace pro vyhledávače“.  Překlad ovšem není úplně relevantní, protože správné SEO se týká především uživatelů na internetu a dohledatelnosti vaší stránky pro klíčové zákazníky či návštěvníky a to jak z vyhledávačů jako je Seznam.cz, Google, Bing a dalších, ale i z kanálů jako je např. YouTube, či ze sociálních sítí Facebook, Twitter atd.
SERP je stránka výsledků zobrazená internetovým vyhledávačem - (např. Google nebo Seznam). Pokud se se svým webem / e-shopem zobrazujete na zadané klíčové slovo v horních pozicích, pak lze říci, že je vaše stránka na dané klíčové slovo dobře optimalizována. 
Sitemap je soubor, který má napomoci internetovým vyhledávačům vyznat se na vaši webové stránce. Nejčastěji to bývá soubor ve formátu XML, není to však podmínka. S jeho pomocí můžete určit, které stránky webu by se měli indexovat a které ne. Z indexu se např. vynechávají stránky typu "podmínky používání webu" atd.   - váš soubor můžete nalézt např. na adrese  www.vasedomena.cz/sitemap.xml
Sklik je systém na zobrazování tkzv. PPC reklamy - tedy reklamy, u kterých platíte až za reálná kliknutí na takovou reklamu. Sklik je český systém od Seznamu. Reklama je dobře měřitelná, efektivní a pro e-shopy velice konverzní. Podrobnější popis jak si vytvořit a nastavit PPC naleznete ZDE.
Spam je nevyžádaná reklama a reklamní sdělení, nejčastěji rozesílaná e-mailem. Spam lze najít ale také v komentářích u blogů nebo v diskuzích. 
Stránka 404  je taková stránka, jejíž url adresa již neexistuje v takové podobě v jaké byla vytvořena a zaindexována, nebo je to stránka na kterou se dostanete, když uděláte v url adrese chybu. Takovou stránku můžete editovat a prakticky do ní napsat nějakou přátelskou formou, že došlo k chybě a ať uživatel přejde buď na jinou stránku, nebo ho můžete odkázat třeba na homepage (úvodní stránku webu).
Vlog je zkratka pro tzv. video blog, při kterém se daná osoba nevyjadřuje psaním, nýbrž natočeným videem. Mohou to být videa instruktážní, ale i informativní.
Webová analytika se zabývá měřením a vyhodnocováním veškerých dat, nasbíraných do analytických nástrojů. Nejznámější z takových nástrojů je Google Analytics. Podrobná analýza může odhalit, které reklamní zdroje využívat a upřednostňovat, jaké je chování zákazníků, ale třeba i jestli není na eshopu něco, co by se mohlo změnit či upravit. 
Zpětné odkazy jinak také backlinks - jsou odkazy, které směřují z jedné webové stránky na jinou. Např. z článku na Novinkách.cz na váš e-shop. Pokud je zpětný odkaz kvalitní (tj. vede z kvalitní stránky webu, obsahuje relevantní odkaz a je zakomponován v dobře napsaném textu) může výrazně pomoci s pořadím výsledků ve vyhledávání v (SERP). Záleží také ještě na stáří odkazu a jeho počtu.